Doorgaan naar inhoud
Hét woonplatform van NL & BE
Hét woonplatform van NL & BE
verplicht asbestattest

Wanneer ben je verplicht een asbestattest aan te vragen?

Asbest is decennialang gewaardeerd om zijn uitstekende isolerende en brandwerende eigenschappen. Het is echter gebleken dat de vezels die vrijkomen bij beschadiging van asbesthoudende materialen ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

In Nederland is het gebruik van asbest sinds 1993 officieel verboden. Daarnaast zijn er strikte regels ingevoerd voor de omgang met bestaand asbest.

Deze regels zijn vooral relevant bij de verkoop, renovatie of sloop van gebouwen die voor dit jaar zijn gebouwd. Een sleutelcomponent van deze regelgeving is het asbestattest. Dat is een document dat de aan- of afwezigheid van asbest in een gebouw bevestigt. Dit artikel biedt een overzicht van de relevante wetgeving en het belang van het asbestattest.

Wat is asbest?

Asbest is een term die gebruikt wordt voor een groep mineralen die natuurlijk voorkomen en die vezelachtige structuren hebben. Deze vezels zijn zeer sterk en hittebestendig, wat ze ideaal maakte voor gebruik in een verscheidenheid aan bouwmaterialen tot eind 20e eeuw.

Wanneer deze materialen beschadigd raken kunnen de asbestvezels in de lucht terechtkomen. Bij inademing kunnen die ernstige longziektes veroorzaken waaronder asbestose, longkanker en mesothelioom.

Juridische context van asbest in Nederland

In Nederland is de aanpak van asbest gereguleerd onder strenge wetgeving. Dat is om mensen en het milieu te beschermen tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan asbest. Sinds het verbod op nieuw gebruik van asbest in 1993 ligt de focus op het beheer van bestaand asbest, vooral in oudere constructies.

De wetgeving vereist specifieke maatregelen tijdens de sloop of renovatie van gebouwen. Een van deze maatregelen is de verplichting voor het hebben van een asbestattest bij de overdracht van onroerend goed. Je bent in dat geval dus verplicht een asbestattest aan te vragen.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is een officieel document dat aantoont of -en in welke mate asbesthoudende materialen aanwezig zijn in een gebouw. Het attest is het resultaat van een grondige inspectie uitgevoerd door een gecertificeerde asbestinspecteur. 

Dit attest is vooral belangrijk bij de verkoop van gebouwen, waarbij het dient als een garantie voor de koper over de veiligheid van het pand. 

Het beschermen van de gezamenlijke gezondheid
Het concept van een asbestattest is relatief recent ingevoerd als onderdeel van de voortdurende inspanningen. Dat is gedaan om de blootstelling aan asbest te beheersen en te minimaliseren. Deze maatregel helpt niet alleen bij het beschermen van onze gezondheid, het zorgt ook voor transparantie en zekerheid in de vastgoedmarkt. 

Scenario’s waarin een asbestattest vereist is

Bij de verkoop van een pand is het belangrijk om een asbestattest te kunnen overleggen. Dit attest informeert de potentiële koper over de aanwezigheid van asbest.

Voordat renovatie- of sloopactiviteiten aanvangen in een ouder gebouw moet er een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat indien asbest aanwezig is, er passende maatregelen worden genomen om blootstelling te voorkomen. 

Ook bij publieke en commerciële gebouwen zoals scholen, kantoren en winkelcentra is het belangrijk dat er een asbestattest beschikbaar is. Deze gebouwen hebben vaak een hoge bezoekersfrequentie wat het risico op blootstelling aan eventueel aanwezig asbest vergroot.

Procedure voor het aanvragen van een asbestattest

procedure aanvragen asbestattest

Het aanvragen ervan begint bij het kiezen van een gecertificeerd asbestinspectiebedrijf. Deze bedrijven zijn speciaal opgeleid om asbesthoudende materialen te identificeren en te beoordelen. Het proces omvat gewoonlijk de volgende stappen:

  1. Inspectie aanvragen: De eigenaar van het gebouw neemt contact op met een erkend inspectiebedrijf om een asbestinspectie te plannen.

  2. Inspectie uitvoeren: Een gekwalificeerde inspecteur bezoekt het pand om asbesthoudende materialen te identificeren en monsters te nemen.

  3. Laboratoriumanalyse: De verzamelde monsters worden naar een lab gestuurd voor gedetailleerde analyse.

  4. Rapportage: Op basis van de inspectie en analyse stelt de inspecteur een rapport op. Dat rapport beschrijft de aanwezigheid en de conditie van asbest in het pand.

  5. Asbestattest uitgeven: Als alle informatie verzameld en geanalyseerd is, wordt een asbestattest opgesteld dat de bevindingen samenvat en officieel certificeert.

De kosten van een asbestattest
De kosten voor het verkrijgen van een asbestattest kunnen verschillen afhankelijk van verschillende factoren. Daaronder vallen de grootte van het gebouw, de complexiteit van de structuur en de locatie van het pand.

Gemiddeld liggen de kosten tussen de €200 en €800. Hoewel dit voor sommige eigenaren een aanzienlijke uitgave is, is het een belangrijke investering.

Juridische voordelen

Het bezitten van een asbestattest biedt ook juridische bescherming. Het dient als bewijs dat een eigenaar de nodige due diligence heeft verricht met betrekking tot asbestveiligheid. Dit kan van groot belang zijn in het geval van juridische geschillen over asbest gerelateerde gezondheidsproblemen. Of bij de verkoop van het pand waar het attest vertrouwen wekt bij potentiële kopers.

Nu weet je wanneer je verplicht bent een asbestattest aan te vragen. Daarnaast weet je nu meer over asbest en weet je waar het attest voor dient. Wij hopen je zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Vorig artikel Wonen in een stacaravan: wat kost het?
Volgend artikel Analyse van de vastgoedtrends in Gorinchem voor investeerders en kopers

Een opmerking achterlaten

Opmerkingen moeten eerst goedgekeurd worden voordat zij verschijnen

* Verplichte velden